Εκτύπωση

 Ο ΕΠΑΦΟΣ παρέχει στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Παράλληλα ο ΕΠΑΦΟΣ θα παρέχει την αναγκαία εκπαίδευση στου διευθυντές των σχολικών μονάδων έτσι ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως το SManagementPlus στα σχολεία τους.