Εισαγωγικό σημείωμα

Το γενικό νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα θέματα των σχολικών επιτροπών – σε αντίθεση με πολλά άλλα- δεν αλλάζει συχνά στις βασικές δομές του. Χαρακτηρίζεται όμως από μεγάλο κατακερματισμό και σε αρκετές περιπτώσεις από ασάφειες. Η διαρκής προσθήκη τροποποιήσεων στις βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις μέσω Υπουργικών Αποφάσεων και η έκδοση εγκυκλίων έχει διαμορφώσει ένα πολυδαίδαλο λειτουργικό σχήμα το οποίο δεν είναι δυνατόν να είναι εις γνώση όλων των μελών των σχολικών επιτροπών.

Για το λόγο αυτό σας παρουσιάζουμε όλο το λειτουργικό πλαίσιο των σχολικών επιτροπών με αναφορές στις σχετικές διατάξεις που το διέπουν.

Τα θέματα της σχολικής επιτροπής, αφορούν κυρίως οικονομικά ζητήματα αλλά χαρακτηρίζονται από μια ιδιαίτερη γραφειοκρατία, συνεπώς θέλουν αυξημένη προσοχή στην αντιμετώπισή τους.

Σήμερα έχουμε περάσει στην λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών και για λόγους οικονομίας χώρου και αποφυγής προσθήκης μη λειτουργικών πλέον θεμάτων, δεν θα περιληφθούν στοιχεία που αφορούσαν την διαδικασία συγχώνευσης των μεμονωμένων σχολικών επιτροπών, ως προς το διαδικαστικό μέρος αυτών.

Σημειώνουμε εξ’ αρχής και θα γίνει και στα επιμέρους σημεία ότι έμπειρα μέλη των σχολικών επιτροπών δίνουν διαφορετική ερμηνεία σε συγκεκριμένες διατάξεις, λόγω της ασάφειας των εκδοθέντων κατά καιρούς νόμων, Υ.Α. και εγκυκλίων.

Η ασάφεια αυτή παράγεται διότι η Δημόσια Διοίκηση σε πολλές περιπτώσεις εξέδωσε νομοθετήματα γενικής εφαρμογής παραλείποντας να διευκρινίσει αν οι διατάξεις τους τυγχάνουν εφαρμογής και στις σχολικές επιτροπές, ή διότι δεν εξέδωσε διευκρινιστικές εγκυκλίους πως εφαρμόζονται στις σχολικές επιτροπές.

Τέλος, η τάση να καταργούνται ή να τροποποιούνται μεμονωμένα άρθρα νόμων, με τροποποιημένα άρθρα σε νέους νόμους εντελώς διαφορετικών με τις σχολικές επιτροπές θεματικών αντικειμένων, καθιστά σε πολλές περιπτώσεις δύσκολη την αναζήτηση και τεκμηρίωση των εν ισχύ σήμερα διατάξεων.

Επειδή διαπιστώσαμε ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο ίδια θέματα και αναφέρονται σε νομοθετήματα που έχουν καταργηθεί, θεωρήσαμε επιτακτική την ανάγκη να ασχοληθούμε, με σοβαρότητα και αξιοπιστία, με το μεγάλο αυτό θέμα των Σχολικών Επιτροπών.

Το βιβλίο χωρίστηκε σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη νομοθεσία και τις διατάξεις που απαρτίζουν το γενικότερο λειτουργικό πλαίσιο των Σχολικών Επιτροπών, με τη μεγαλύτερη δυνατή κωδικοποίηση. Ταυτόχρονα, σε κάθε θέμα μνημονεύεται το σχετικό νομοθέτημα με την ειδική αναφορά, ορισμένα δε λόγω σπουδαιότητας τα παραθέτουμε αυτούσια.

Το δεύτερο μέρος περιέχει τα θέματα που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση και τον τρόπο εκτέλεσης αυτής. Είναι σαφές ότι οι σχολικές επιτροπές αποτελούν ιδιότυπο νομικά πρόσωπα και οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες εκτέλεσης του οικονομικού έργου απέχουν σημαντικά από τα γενικώς ισχύοντα. Εδώ αναλύονται και οι λεπτομέρειες λειτουργίας των επί μέρους τομέων του έργου της σχολικής επιτροπής και περιλαμβάνονται τα σχετικά υποδείγματα εγγράφων που αφορούν στην τακτική λειτουργία

Το τρίτο μέρος περιέχει ενέργειες της Σχολικής Επιτροπής χωρισμένες κατά αντικείμενο με παράθεση των σχετικών υποδειγμάτων των εγγράφων. Δεν προτείνουμε τα υποδείγματα να φωτοτυπούνται καθ’ όσον θεωρούμε ότι τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα επιτρέπουν την διατήρηση όλων των ασυμπλήρωτων εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή με τη δομή (καταχώρηση τίτλων – εσωτερικά κείμενα) που ταιριάζει στον τρόπο λειτουργίας κάθε επιτροπής, ή παρέχονται ενσωματωμένα στο σύγχρονο πληροφοριακό πρόγραμμα του ΕΠΑΦΟΥ.

Επιπλέον ενσωματώθηκε ως παράρτημα ένα υπόδειγμα οργανωτικής κωδικοποίησης στην προσπάθεια να δωσουμε στις σχολικές επιτροπές μια βάση συνολικής εσωτερικής οργάνωσης της λειτουργίας τους.  Κάθε σχολική επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει το υπόδειγμα προσαρμόζοντάς το στις δικές τις ανάγκες και δυνατότητες.

Η επιστημονική ομάδα του έργου αποτελείται από ιδιαίτερα πεπειραμένα στελέχη των Σχολικών Επιτροπών με επικεφαλής τον κ. Λάζαρο Γεωργίου και έγκριτους νομικούς που ενημερώνονται συνεχώς για τις μεταβολές και τις νέες ρυθμίσεις, τις θεματοποιούν και τις παρουσιάζουν σε κάθε νέα βελτιωμένη έκδοση του έργου.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τα περιεχόμενα του παρόντος βιβλίου έχουν εφαρμογή κατά τη μέρα σύνταξής του. Χρειάζεται προσοχή και τακτική επαφή με τον ΕΠΑΦΟ για διαρκή ενημέρωση σχετικά με κάθε νέα διάταξη που τίθεται σε ισχύ.

Η εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ ασχολείται με Πληροφοριακά Συστήματα για τη Δημόσια Εκπαίδευση. Από το 1987 ξεκίνησε συστηματικά την ανάπτυξη εφαρμογών για τις ανάγκες των σχολείων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια. Πιστεύοντας ότι η πληροφορική θα αποτελέσει το όχημα για τη γενικότερη αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλους τους τομείς (εκπαίδευση, διοίκηση, εργαστήρια), ο ΕΠΑΦΟΣ κινήθηκε αποκλειστικά στον εκπαιδευτικό τομέα και είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής συνολικών λύσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την εκπαίδευση.

Οι εκδόσεις του ΕΠΑΦΟΥ για την εκπαίδευση προσφέρουν συνοπτικούς οδηγούς για τους εκπαιδευτικούς και τα Διευθυντικά στελέχη της Εκπαίδευσης, περιλαμβάνουν τα πιο σημαντικά θέματα της Νομοθεσίας που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία του Σχολείου, υποδείγματα εντύπων και πρακτικές οδηγίες για την καλύτερη αντιμετώπιση των διαφόρων θεμάτων που αντιμετωπίζονται στο Σχολείο.

Στα πλαίσια αυτής της σειράς κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία: «Το εγχειρίδιο της καλής Προϊσταμένης» για τις προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων και «Το εγχειρίδιο του καλού Διευθυντή» για τους Διευθυντές των Δημοτικών σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων.

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του παρόντος εγχειριδίου και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε υπόδειξη ή ιδέα έχετε που θα κάνουν το βιβλίο αυτό καλύτερο και πιο χρήσιμο σε κάθε Διευθυντή Ελληνικού Σχολείου και κάθε εμπλεκόμενο σε σχολική επιτροπή.

Ειδικός συνεργάτης ΕΠΑΦΟΥ

Λάζαρος Γεωργίου


Συνδεθείτε για περισσότερα...

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του άρθρου θα πρέπει να συνδεθείτε στην υπηρεσία S-Management. Εαν δεν έχετε στοιχεία σύνδεσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 6990401

SManagement

Διαχείριση Καλλικρατικών Σχολικών Επιτροπών

Εξυπηρέτηση πελατών

Μπορείτε να καλέσετε το τμήμα υποστήριξης του ΕΠΑΦΟΥ χρησιμοποιώντας τον παρακάτω αριθμό. Εργάσιμες ήμερες και ώρες: 09:00-20:00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

COPYRIGHT © ΕΠΑΦΟΣ New Technologies. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από το www.smanagemenplus.gr, δεν αποτελούν νομικές συμβουλές ή διοικητικές αποφάσεις ούτε προσομοιάζουν στην οποιαδήποτε σχέση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη. Η πρόσβαση και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.smanagementplus.gr υπόκειται στους Όρους Χρήσης (Legal Notice) τους οποίους παρακαλείσθε να αναγνώσετε προσεκτικά πριν επισκεφθείτε και χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Επίσης παρακαλείσθε όπως διαβάσετε τους όρους που αφορούν την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Policy).

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ :84953502000