Ενημερωτικό Υλικό

Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας

Ενημερωτικό υλικό που πρέπει να γνωρίζετε για την ορθή λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών

Απολογισμός

| ΕΠΑΦΟΣ | Ενημερωτικό Υλικό
Υ.Α. 8440/24-2-2011 αρθ. 3, παρ 12 (ΦΕΚ 318/25-2-2011) Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στο διοικητικό συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞ...

Εκτέλεση Έργων Επισκευής και Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων

| ΕΠΑΦΟΣ | Ενημερωτικό Υλικό
Νόμος 1892 /1990 (ΦΕΚ 101Α/1990) Άρθρο 113  παρ. 6α 

Ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας

| ΕΠΑΦΟΣ | Ενημερωτικό Υλικό
Ν. 1566/1985 Άρθρο 50. - Δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές παιδείας.

Επισκευές Μεγάλης Κλίμακας

| ΕΠΑΦΟΣ | Ενημερωτικό Υλικό
Ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110Α 1990) άρθρο 5, παρ. 12. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Η ευθύνη και η αρμοδιότητα για επισκευές μεγάλης κλίμακας στο φέροντα οργανισμό, στις στέγες και στις εγκαταστάσεις των σχο...

Καταστροφή Υλικού

| ΕΠΑΦΟΣ | Ενημερωτικό Υλικό
Ν. 3463/2006 ΦΕΚ: 114Β/8-6-2006, Άρθρο 199

Λειτουργική Διαδικασία Εσόδων - Εξόδων

| ΕΠΑΦΟΣ | Ενημερωτικό Υλικό
Σύμφωνα με τις:  Υ.Α. 64447, τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν και την Υ.Α. 8440 για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των Σχολικών Επιτροπών τηρούνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:

Σχολική Περιουσία

| ΕΠΑΦΟΣ | Ενημερωτικό Υλικό
Ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110Α-1990) άρθρο 5, παρ. 4.  Με τον ανωτέρω νόμο η σχολική περιουσία και τα σχολικά κτίρια και οικόπεδα μεταβιβάσθηκαν κατά κυριότητα στους οικείους ΟΤΑ. Η σχολική περιουσία και οι

Τρόπος Λειτουργίας ΔΕΠ

| ΕΠΑΦΟΣ | Ενημερωτικό Υλικό
Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Π. υποχρεούται να συγκαλεί την επιτροπή σε συνεδρίαση τακτικά μία φορά το δίμηνο και έκτακτα όταν το ζητήσει ο ίδιος ή το 1/3 των μελών της και

Χρήση των Σχολικών Κτιρίων - Παραχώρηση Σχολικών Χώρων

| ΕΠΑΦΟΣ | Ενημερωτικό Υλικό
Συνδυασμένες διατάξεις του Ν. 1566/85 Αρ. 41 , του Ν.1894/90 Αρ. 5, & Ν 3852/2010  Τα προβλεπόμενα και η διαδικασία παραχώρησης σύμφωνα με την Δ4/210//20-2-1998 & την Φ3/158/Γ1/210/20-02-1...

Ρωτήστε μας

Έχετε απορίες σχετικά με την εφαρμογή;

Όποιο θέμα κι αν σας απασχολεί, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας βοηθήσουν.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

Περιμένουμε τις προτάσεις σας!

Πείτε μας ότι θα θέλατε να έχει το S-Management σε οποιονδήποτε τομέα:

Σε νέες λειτουργίες, σε βελτίωση του χειρισμού, σε επέκταση της ενημέρωσής σας.

Συμπλήρωση Φόρμας

SManagement

Διαχείριση Καλλικρατικών Σχολικών Επιτροπών

Εξυπηρέτηση πελατών

Μπορείτε να καλέσετε το τμήμα υποστήριξης του ΕΠΑΦΟΥ χρησιμοποιώντας τον παρακάτω αριθμό. Εργάσιμες ήμερες και ώρες: 09:00-20:00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

COPYRIGHT © ΕΠΑΦΟΣ New Technologies. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από το www.smanagemenplus.gr, δεν αποτελούν νομικές συμβουλές ή διοικητικές αποφάσεις ούτε προσομοιάζουν στην οποιαδήποτε σχέση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη. Η πρόσβαση και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.smanagementplus.gr υπόκειται στους Όρους Χρήσης (Legal Notice) τους οποίους παρακαλείσθε να αναγνώσετε προσεκτικά πριν επισκεφθείτε και χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Επίσης παρακαλείσθε όπως διαβάσετε τους όρους που αφορούν την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Policy).

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ :84953502000