ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε το έγγραφο του ΜΤΠΥ με θέμα την κατάργηση των κρατήσεων από 01-01-2015

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Όλες οι Σχολικές επιτροπές υποχρεούνται στην υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών (Ε.407), οι οποίες αφορούν τη χρήση 2013, μέχρι τις 31/12/2014.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...