ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΛΩΝ

Με την έκδοση 4.1.0 του S-Management Plus Μηχανογράφηση, μπορούν πλέον οι χρήστες των σχολικών επιτροπών, με τα κατάλληλα δικαιώματα, να εξάγουν το αρχείο της Κατάστασης Προμηθευτών που πρέπει να υποβληθεί στη Γ.Γ.Π.Σ. μέχρι τις 2.2.2015 για έτος χρήσης 2014. Αναλυτικά η έκδοση 4.1.0 περιέχει επιπλέον τις εξής αλλαγές: 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Κατανομή ποσού 21.500.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε όλους τους Δήμους της Χώρας,για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Εν συνεχεία προγενέστερης ενημέρωσης υπενθυμίζουμε ότι όσες σχολικές επιτροπές έχουν νέο πρόεδρο πρέπει να προβούν σε άμεση ενημέρωση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Σας ενημερώνουμε ότι όσες σχολικές επιτροπές έχουν νέο πρόεδρο πρέπει να προβούν άμεσα σε δήλωση αλλαγής εκπροσώπου στο Μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Y. και να ληφθεί αντίγραφο της Δήλωσης Μεταβολής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...