ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΛΩΝ

Εν συνεχεία επικοινωνίας με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και μετά από προφορικές συνεννοήσεις, παραθέτουμε οδηγίες για τη συμπλήρωση τηςΦορολογικής Δήλωσης των Σ.Ε. του 2015. Το νέο έντυπο Ν δεν ακολουθεί τη δομή λειτουργίας του προηγούμενου εντύπου Φ012, λόγω αλλαγής των φορολογικών διατάξεων. Ευχαριστούμε όλες τις επιτροπές που από την πρώτη στιγμή μας επεσήμαναν τις διαφορές και προσβλέπουμε σταθερά στην εποικοδομητική συνεργασία μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...