ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΛΩΝ

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια της λειτουργίας του αναβαθμισμένου συστήματος επικοινωνιών του Δημόσιου Τομέα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης των Σχολικών Επιτροπών και των Σχολικών Μονάδων της αρμοδιότητάς τους, για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας κλπ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...