Λογισμικό ως Υπηρεσία

| Ανακοινώσεις

Σελίδα 1 από 9

Τι είναι το "Λογισμικό ως Υπηρεσία (Software as a Service)";

Το “Λογισμικό ως Υπηρεσία” (Software as a Service - SaaS) είναι το νέο μοντέλο διάθεσης και χρήσης λογισμικού που γνωρίζει ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεθνώς. Με βάση το μοντέλο SaaS, ο πελάτης δεν αγοράζει το λογισμικό που χρειάζεται για τις ανάγκες του με βάση τον παραδοσιακό / συμβατικό τρόπο, δηλαδή με αγορά αδειών χρήσης. Με το μοντέλο SaaS, ο πελάτης αποκτά το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού ετησίως, ως συνδρομητική υπηρεσία μέσω Internet. Ο ΕΠΑΦΟΣ ως προμηθευτής της συνδρομητικής υπηρεσίας διαθέτει και διαχειρίζεται τόσο το λογισμικό όσο και τον εξοπλισμό υποδομής που απαιτείται για τη λειτουργία του, ενώ η μοναδική υποχρέωση του πελάτη είναι να διαθέτει τους σταθμούς εργασίας των χρηστών και τη διασύνδεση τους με το Internet.

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του SaaS;
Σελίδα

SManagement

Διαχείριση Καλλικρατικών Σχολικών Επιτροπών

Εξυπηρέτηση πελατών

Μπορείτε να καλέσετε το τμήμα υποστήριξης του ΕΠΑΦΟΥ χρησιμοποιώντας τον παρακάτω αριθμό. Εργάσιμες ήμερες και ώρες: 09:00-20:00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

COPYRIGHT © ΕΠΑΦΟΣ New Technologies. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από το www.smanagemenplus.gr, δεν αποτελούν νομικές συμβουλές ή διοικητικές αποφάσεις ούτε προσομοιάζουν στην οποιαδήποτε σχέση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη. Η πρόσβαση και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.smanagementplus.gr υπόκειται στους Όρους Χρήσης (Legal Notice) τους οποίους παρακαλείσθε να αναγνώσετε προσεκτικά πριν επισκεφθείτε και χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Επίσης παρακαλείσθε όπως διαβάσετε τους όρους που αφορούν την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Policy).

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ :84953502000